Søger en kæreste Gribskov

Posted by / 18-Aug-2017 01:41

Søger en kæreste Gribskov

11,41 rettede en Snes engelske Maskiner et Bombeangreb paa Aarhus Universitetsby. Der drbtes herunder iflge Opgivelse fra den tyske Presseofficer ca. Antallet af saarede kendes ikke, men har efter Ambulanceudrykningerne at dmme vret stort.

Tyskerne var netop forsamlede til Spisning, da Angrebet fandt Sted.

De drbte Danskere er efter den forelbige Opgivelse flgende: Tmrersvend Christian Jeremias Laursen, Falstersgade 7, Ewald Aabenhus, Adresse ukendt, Fru Installatr Paaske Petersen, Murer Anton Marius Andersen, Samsgade 21, Tmrer Svend Jeppesen, Lundbyesgade, Kontorist Kalle Srensen, Balagervej 70, Viby, Reprsentant Poul Helmer Jensen, Solsortvej 6. Der opgives endvidere at vre 15 haardtsaarede Danske og et lignende Antal lettere saarede. Fra foreligger i Dag flgende samlede Oversigt over Begivenhederne: Kl. Arkitekten og en Del Arbejdere befandt sig i Kantinen, da de frste Bomber faldt og sprngte Aulaen. Han var imidlertid ualmindelig koldblodig, og gav ngternt Redningsmandskabet sine Ordrer og Besked om, hvor andre laa begravet.

11,41 blev der varslet Alarmtilstand, og knap to Minutter efter hrtes voldsom Motorlarm. Universitetets er endnu under Opfrelse, og der befandt sig en Del Arbejdere og tre Arkitekter i Bygningen, deriblandt Universitetets Arkitekt, C. De lb mod Beskyttelsesrummet, og nogle af dem var naaet derned, da den nste Fuldtrffer kom; denne ramte lige ved eller i Beskyttelsesrummet. De to andre Arkitekter, Carl Windelef og Max Boye Rasmussen blev saaret. Der arbejdede mange Arbejdere paa Universitetet i disse Dage, men man ved ikke, hvor mange der var til Stede under Angrebet.

Hun var sammen med sin Sster og nogle unge Mennesker kommet gaaende inde fra Byen, da 2 uniformerede Mnd pludselig greb hende og slbte af med hende.

Man formoder, at Englnderne troede, at Lejerne var Befstningsanlg.- Endvidere er Korpsinspektr ved Statens civile Luftvrn, Kaptajn Krieger, Helsingr, Tirsdag Aften blevet anholdt i sit Hjem og frt til Kbenhavn.Der forvedes Tirsdag Aften Attentat mod en Snderjyde, Dekoratr Mller, Bjarnesvej 84 i Vanlse.Der blev ringet paa hos ham, og hans unge Sn lukkede op. Mand ind og skd paa Dekoratr Mller, som var kommet tilstede i Entren. I alvorlig medtaget Tilstand blev han frt til Bispebjerg Hospital.Sndag Aften, ved 23,30-Tiden hrtes Skrig fra en Kvinde ud for Ejendommen Torvegade 50.

søger en kæreste Gribskov-86søger en kæreste Gribskov-9søger en kæreste Gribskov-17

Den unge Pige blev slbt med ned ad Prinsessegade i Retning mod Baadsmandsstrde.

One thought on “søger en kæreste Gribskov”